ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა - საქართველოს ეროვნული არქივი

ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.01.2021 – 31.12.2021 წლის მდგომარეობით

სახელი:

 1. კასპის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - ივანე მარტიაშვილი;
 2. სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნატა შედანია;
 3. საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი (შტატში) - სოფიო ჯობავა;
 4. გენერალური დირექტორის მოადგილე (შტატში) - გიორგი სოფრომაძე.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.01.2020 – 31.12.2020 წლის მდგომარეობით

სახელი:

 1. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - გიორგი ქავთარაძე;
 2. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - მაია კერვალიშვილი;
 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ვერა კობახიძე;
 4. სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - გიორგი ღობნელიშვილი;
 5. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ნინო ჩიკვაიძე;
 6. საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - მარიამ პოპიაშვილი;
 7. საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ მიშელაძე;
 8. ზესტაფონის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დამლაგებელი (შტატგარეშე) მზევინარ სვიანაძე;
 9. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნათია ღლონტი;
 10. საფინანსო სამსახურის უფროსი (შტატში) - გიორგი ყველაშვილი;
 11. თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ანა ჩხაიძე;
 12. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - სალომე დარსალია
 13. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - სოფიო კიკნაძე;
 14. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - გაიანე მკრტუმიანი;
 15. საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ გოგოხია დავითაშვილი;
 16. საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ილონა ხუხუა;
 17. სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - სანათა ჯობავა;

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.10.2019 – 31.12.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

 1. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - ქეთევან ქორიძე;
 2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) - ნათელა ბიწაძე;
 3. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) - ქეთევან მჭედლიშვილი;
 4. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - ნანა ჩიქოვანი;
 5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ დილებაშვილი;
 6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - გვანცა დალაქიშვილი;
 7. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ბექა ფეროიანი;
 8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - შორენა სეთურიძე.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.10.2019 – 01.12.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

 1. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (შტატში) -ბექა ფეროიანი;
 2. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) -ქეთევან ქორიძე;
 3. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - დამლაგებელი (შტატში) -ნანა ჩიქოვანი;
 4. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) -ქეთევან მჭედლიშვილი;
 5. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) -ნათელა ბიწაძე.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.07.2019 – 01.10.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

 1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის დირექტორი (შტატში) - მანანა ლომიძე;
 2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - რევაზ გელენავა;
 3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - საგარეჯოს ადგილობრივი წარმომადგენელი (შტატში) - ნათია გურგენიძე.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 16.04.2019 – 01.07.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) -ნინო შარაბიძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) -ნინო მაჩხანელი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) -თამარ ალიაშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) -ლიკა მიქავა;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის დირექტორი (შტატში) -თამარ თეთრაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) -თამარ მიშელაძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) -ნინო ბურდული;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კახეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) -მაია ყალაბეგაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) -ირინე ქართველიშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახალქალაქის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) -არევიკ ლულუკიან.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 18.02.2019 – 15.04.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) -სალომე თანდაშვილი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) -ინგა გულორდავა;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) -მარიტა სეფაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.02.2019 – 18.02.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ლანა დვალი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ილონა ხუხუა;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ვასილი კუპრეიშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე (შტატში) - სოფიო შარაშენიძე;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ თევდორაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 05.11.2018 – 26.11.2018 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - გრიგოლ დომენია;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ანალიტიკოსი (შრომითი ხელშეკრულებით) - გურამი კელეპტრიშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 08.05.2018 – 15.08.2018 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მესტიის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - ეკატერინე კვიციანი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) - ბესიკ ჯაჭვლიანი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ინტერფეის დეველოპერი (შრომითი ხელშეკრულებით) - ლევან ბეროშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ანზორი ბეგიაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.02.2018 – 07.05.2018 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსის მოადგილე - ნოდარ მამალაძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თათია გიორგაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი - დიანა კონჯარია;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - გოგიტა გაბუნია;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დავით ხუჯაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დათო ხარაბაძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - ბიქტორ ჩოგოვაძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი - თინათინ ჯიღაური;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების და სამეცნიერო საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი - მარინე ნაზარეტიანი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - ზურაბ იმერლიშვილი;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - თამარ ყავლაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 03.01.2018 - 29.01.2018 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ხატია უდესიანი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - საჩხერის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ფატი კაპანაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჭიათურის ადგილობრივი წარმომადგენელი - მაია სამხარაძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების სპეციალისტი - ნათია ივანიაძე;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების სპეციალისტი - ნინო ყურუა;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების სპეციალისტი - ნინო ფოცხიშვილი;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ირმა გეთია.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.06.2017 - 13.12.2017 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) - ნონა ბუზალაძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) - ლია ლაღაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თეონა ჯანიაშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი - ვასილი კუპრეიშვილი;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მესტიის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ელიკო გირგვლიანი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 27.04.2017-01.06.2017 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კახეთის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან როსტომაშვილი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - სოფიკო მჭედლიძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ია სანაშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეგრელოს რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) - მანონი სართანია;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეგრელოს რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე (სამეურნეო კუთხით) - შალვა მილორავა.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.02.2017-27.04.2017 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი - გულიადა გოცირიძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ანალიტიკურ-მეთოდიკური განყოფილების უფროსი - ეთერ ჩუბინიძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - ელენე მდინარაძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი - ნოდარ მამალაძე;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - დალი ეჯიბაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დირექტორი - მერაბ კეზევაძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის თბილისის ცენტრალური არქივის დირექტორი - მაკა კვარაცხელია;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კახეთის რეგიონული არქივის დირექტორი - გელა გრემელაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კასპის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - მარინა გოგებაშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გურიის რეგიონული არქივის დირექტორი - ლამზირა ინწკირველი;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - საჩხერის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - თადული ბარამიძე;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ფოთის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ქეთევან ეფრემიძე;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჯავა-ცხინვალის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ელდარ მაისურაძე;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჭიათურის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ნათელა ლაცაბიძე;

15. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ხაშურის რეგიონული არქივის დირექტორი - მაია ციყელაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 28.07.2016-31.01.2017 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ეფემია წიკლაური;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - თამარ ვარდუკაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ნანა შავგულიძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახალქალაქის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ვარდუი პეტროსიანი;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ლევან ლოსაბერიძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ქეთევან როსტომაშვილი;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ქრისტინე ძოწენიძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - მერი აბრამიშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გორის ადგილობრივი არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - დალი გიუნაშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სენაკის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ჟანეტა გვასალია;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სენაკის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - დედიკა წურწუმია;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ზურაბ ჭაბაშვილი;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - მარიამ მიქელაშვილი;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - მთვარისა პაპიაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 06.05.2016 - 27.07.2016 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის საწყობის უფროსი - მერი კიკნაძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი - მელანო კახაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე - ნინო ძანძავა.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 04.01.2016 - 05.05.2016 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების დიზაინერი - ირინე ჩართოლანი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების კორექტორი - მარიამ ჯანიკაშვილი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ბოლნისის ადგილორივი წარმომადგენელი - მაია ჭელიძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გურჯაანის ადგილორივი წარმომადგენელი - თამარ გეთიაშვილი;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - აბაშის ადგილორივი წარმომადგენელი - ლელა ხორავა;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის მთავარი სპეციალისტი - ნატალია ქადარია;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ფოთის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი - მელანო შუბითიძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის დამხმარე მოსამსახურე - ხატია პაპიაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის დამხმარე მოსამსახურე - თეა კოშაძე;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - მაია არუთინოვი;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - რუსუდან პეტრიაშვილი;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ანი რაზმაძე;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის მთავარი სპეციალისტი - ლამარა ჩერქეზიშვილი;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - თამარ დილებაშვილი;

15. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - ნანა გირგვლიანი;

16. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - რუსუდან სარალიძე;

17. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - მაია ღონღაძე;

18. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - აღმოსავლეთის რეგიონული არქივის (ლილოს არქივი) დირექტორი - თამარ ლეთოდიანი;

19. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი - სოფიკო გუგოშვილი;

20. საქართველოს ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მარიამ ხომერიკი;

21. საქართველოს ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი - ელენე გელაშვილი;

22. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - სოფიო ელიაძე;

23. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - ნატო აბშილავა;

24. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გარდაბნის ადგილორივი წარმომადგენელი - ნათია გოგუაძე;

25. საქართველოს ეროვნული არქივის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნათია ბუაჩიძე.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 16.08.2018 – 15.01.2019 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - გრიგოლ დომენია;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ანალიტიკოსი (შრომითი ხელშეკრულებით) - გურამი კელეპტრიშვილი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი (შტატში) - ეფემია წიკლაური;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს სამეგრელოს რეგიონული არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თეონა კუკავა;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს კახეთის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - თეა გიგაური;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს ზესტაფონის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - მანანა ხვედელიძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი (შტატში) - მელანო კახაძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - ალექსი შაველაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნინო ციცქიშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - შოთა ზარიძე;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს კასპის ადგილობრივი არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნონა ბერიაშვილი;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) - დავით ჭინჭარაშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 04.08.2015 - 02.11.2015 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ხაშურის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - მაკა ვანიშვილი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მარნეულის ადგილორივი წარმომადგენელი - მაგდანა ღამბაშიძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დმანისის ადგილორივი წარმომადგენელი - ნინო არჩემაშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ასპინძის ადგილორივი წარმომადგენელი - ნინო წიკლაური;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მარიამ კვაჭანტირაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - გიორგი პატარიძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნინო ლიტკინი;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მესტიის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი (ანაზღაურებადი) - ელიკო გირგვლიანი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მესტიის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი (ანაზღაურებადი) - თამუნა გვიჩიანი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის სტაჟიორი (ანაზღაურების გარეშე)- მაკა ზედგინიძე;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის სტაჟიორი (ანაზღაურების გარეშე) - მაგდა შერაზადიშვილი;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო საცნობარო ბიბლიოთეკის სტაჟიორი (ანაზღაურების გარეშე) - თამთა მანაგაძე;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე - გიორგი ცხადაია;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე - თამარ შანავა;

15. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის უფროსი სპეციალისტი - ანა სადუნაშვილი;

16. საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის სპეციალისტი - ნინო მელიქიშვილი.

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 15.05.2015 - 03.08.2015 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი - თინათინ ფილაური2. საქართველოს ეროვნული არქივის ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ანა ნუცუბიძე3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ოზურგეთის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ლია ჩიტაიშვილი4. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ელა გაბისონია5. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი - ნინო თოფურია6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის სპეციალისტი - თინათინ კოტიშაძე7. საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი - ანა ჩიქოვანი8. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - დავით ქურდაძე9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გორის არქივის სპეციალისტი - ტერეზა მუჭაური10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ინგა ჩუბინაშვილი11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჭიათურის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე - გიორგი მუმლაძე12. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ხაშურის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დიმიტრი ხაჩიძე13. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის უფროსის მოადგილე - ზურაბ ენაგელი

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 14.05.2015 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ირაკლი ბეჟანიძე2. საფინანსო სამსახურის უფროსი - დავით ლიტკინი 3. სკანირების სპეციალისტი - ირინე ირომაშვილი, ხათუნა სვანიშვილი4. ახალციხის არქივის სპეციალისტი - ნინო ძამაშვილი5. გარდაბნის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ნათია გოგუაძე6. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მარიამ კვაჭანტირაძე7. მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი - თინათინ ფილაური8. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროს - ნანა პაპავა9. ქუთაისის არქივის სპეციალისტი - ანა ნუცუბიძე10. ესფ დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების უფროსის მოადგილე - ნატო მუმლაძე11. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ქეთი წიწუაშვილი12. საისტორიო ცენტრალური არქივის ესფ დოკუმენტების გამოყენების სამეცნიერო - საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი – ჯულია ბენიძე 13. წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი – ირაკლი ბეჟანიძე

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 17.10.2014 - 02.02.2015 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დმანისის ადგილობრივი წარმომადგენელი განმეორებით - მაგდანა ღამბაშიძე2. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ყაზბეგის ადგილობრივი წარმომადგენელი განმეორებით - ნინო ვარძუკაშვილი3. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახმეტის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ლალი აბესალაშვილი4. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ბორჯომის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ლამარა ქოზაშვილი5. სამეცნიერო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ნინო ბადაშვილი6. შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი - ნინო დემეტრაძე7. ეროვნული არქივის უახლესი იტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო ტექნიკური დოკუმენტაციის განყოფილების სპეცილიასტი - ნინო მაჭავარიანი8. ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (იურისტი) - სოფიო ელიაძე,9. ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი - ქეთი წიწუაშვილი

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 15.07.2014 - 17.10.2014 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. უახლესი ისტორიის ც/არქივის სამეცნიერო - ტექნიკური დოკუმენტაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ლია ჭინჭარაული2. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირების საქმისწარმოებისა სამეცნიერო საცნობარო აპარატის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ნინო კერძაია 3. შესყიდვების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - გვანცა შაშვიაშვილი 4. დოკუმენტების სკანირების შტატგარეშე სპეციალისტი - - ნათია ვარამაშვილი- ლია კიკილაშვილი- თამილა კრავეიშვილი- ეკატერინე ლობჟანიძე- ლეონტი ცხაკაია- ლევან ქორიძე- ლევან ლეკიაშვილი5. დოკუმენტების სკანირების ჯგუფის შტატგარეშე ხელმძღვანელი - დავით სახვაძე 6. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი - დავით კუჭუხიძე7. ლილოს არქივის სპეციალისტი - დავით გაგუა8. ლილოს არქივის სპეციალისტი - ლილით ოვაკიმიანი9. ლილოს არქივის სპეციალისტი - მარი ძულიაშვილი10. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მირანდა გაბუნია11. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ლაშა აბაშიძე12. ასპინძის ადგილობრივი წარმომადგენელი - თეონა პაპაშვილი13. წყალტუბოს ადგილობრივი წარმომადგენელი - ციური ბალანჩივაძე14. ნინოწმინდის ადგილობრივი წარმომადგენელი -გილვარდ დარბინიანი15. სიღნაღის ადგილობრივი წარმომადგენელი - მაგდა აფციაური16. ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის კინოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი - ვასილ მიგრიაული17. ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ციფრული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - დიმიტრი ჯალიაშვილი18. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახალციხის არქივის მთავარი სპეციალისტი - ნონა ფეიქრიშვილი 19. დოკუმენტების სკანირების სპეციალისტი (შტატგარეშე) –- ლალი აბესალაშვილი- გივი გაბრიჭიძე- ნინო ღვინერია- კახაბერ ჩხაიძე20. სამეცნიერო განყოფილების უფროსი - ქეთო ასათიანი21. მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი - სოფიო მაისურაძე22. შიდა კონტროლის განყოფილების სპეციალისტი - ნინო კვაჭაძე23. საგარეჯოს ადგილობრივი წარმომადგენელი - რევაზ გელენავა24. მარნეულის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ირმა ჯავახიშვილი25. თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი - სოფიო შარაშენიძე26. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - რაინდი ბანძელაძე27. თბილისის ცენტრალური არქივის უფროსი სპეციალისტი - დიანა ასტამიძე28. ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი - ილია ლომიძე29. დოკუმენტების სკანირების სპეციალისტი (შტატგარეშე) –- ნინო გაბათაშვილი- გრიგოლ დვალი30. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების უფროსი - ქეთევან გაბიძაშვილი31. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მედეა თევდორაძე32. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და სამეცნიერო-საცნობარო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) - თამარ თევდორაშვილი და ქრისტინე მეძველია33. ახალციხის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ხათუნა ინდუაშვილი34. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ფოტოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ვალერი ლევჩენკო35. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მაკა ბარბაქაძე

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 12.12.2013 წლის მდგომარეობით

სახელი:

 1. დუშეთის არქივის დირექტორი - ნინო სონიშვილი
 2. შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ელისო ხარაიშვილი
 3. შესყიდვების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - მარიტა ნაროზაშვილი
 4. თბილისის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ლია ჭინჭარაული

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 31.10.2013 წლის მდგომარეობით

სახელი:

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი - ზვიად მელქაძე2. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენებისა და ინფორმაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე - ნათია ლომიძე3. არქივის სამეურნეო სამსახურის უფროსი - გიორგი ასკურავა4. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე - ნინო ძანძავა5. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ციფრული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი - სოფიო ფაციაშვილი6. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირების, საქმისწარმოებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი - დავით წიკლაური7. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების უფროსი - მარინა სხირტლაძე8. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების უფროსი - გულთამზე ხითარიშვილი9. საისტორიო ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-მეთოდიკური მუშაობისა და დაკომპლექტების განყოფილების უფროსი - შორენა გულიაშვილი10. ტერიტორიული ორგანოს - გორის არქივის დირექტორი - იზოლდა ბუჟღულაშვილი11. საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - შორენა მებონია12. საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - დავით ჩუბინიძე13. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნატო მუმლაძე14. საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი - მარიამ გიორგაშვილი15. დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თეონა კაცაძე16. დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ირმა მარკოზაშვილი17. საისტორიო ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-მეთოდიკური მუშაობისა და დაკომპლექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მაია ყუბანეიშვილი18. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) - ნელი მაჭავარიანი და თინათინ ფაჯიშვილი19. საისტორიო ცენტრალური არქივის ძველ საბუთთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თამარ გაბუნია20. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი - იდა გოგია21. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ ფორმირების, საქმისწარმოებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ნინო ობოლაშვილი22. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მანანა ჭაჭუა23. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ფონოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნონა მახარაშვილი24. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის კინოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი - თეიმურაზ თოდუა25. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ფონოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი - ეკატერინე სანიკიძე26. აღმოსავლეთის (ლილოს) რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ლია რამინაშვილი27. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური დოკუმენტების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნინო ბალავაძე28. მესტიის არქივის დირექტორი - მანანა ფალიანი29. მესტიის არქივის მთავარი სპეციალისტი - ნადია მუშკუდიანი30. მესტიის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ლეილა გულედანი-ფალიანი31. ქუთაისის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის, აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი - თეა ქათამაძე32. გარდაბნის არქივის დირექტორი - ლამარა ჩერქეზიშვილი33. გორის არქივის სპეციალისტი - თამარ პაპიტაშვილი34. ტყიბულის არქივის დირექტორი - შორენა ქოქოსაძე35. ხაშურის არქივის სპეციალისტი - დალი ღამბარაშვილი36. სენაკის არქივის სპეციალისტი - სანათა კვირკველია37. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - ხათუნა კასრაძე38. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციის და გამოყენების განყოფილების უფროსი - გიორგი სოფრომაძე39. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციის და გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ალვინა აფანასევა40. დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი - სალომე მიქაბერიძე41. დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის სპეციალისტი - ანა ჩიქოვანი42. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი - თამარ დევრისაშვილი43. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ ფორმირების, საქმისწარმოებისა და სამეცნიერო - საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - გვანცა ყაყიტაშვილი44. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი - თამარ მოლარიშვილიეროვნული არქივის ადგილობრივი წარმომადგენლები:45. ადიგენი - ლია ჩილინგარაშვილი46. ამბროლაური - მანანა ბაკურაძე47. ვანი - მარინა მჟავანაძე48. თიანეთი - ნინო არდაზიშვილი49. თერჯოლა - შორენა კილაძე50. ლაგოდეხი - ლამარა მაჭარაშვილი51. ლანჩხუთი - ნაზიბროლა ლომაძე52. მარტვილი - ნესტან ბაჩილავა53. ონი - მარი მაისურაძე54. სამტრედია - ნატო მიქაძე55. ჩოხატაური - ქეთევან ოსეფაშვილი56. ქარელი - მაია ხმალაძე57. წალენჯიხა - ელისო კვარაცხელია58. ხარაგაული - ევგენია მირუაშვილი59. ხობი - ბორენა მზარელუა60. დედოფლისწყარო - ინგა თარაშვილი61. თეთრიწყარო - ჯილდა ბედიანაშვილი