ცნობა რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის შესახებ - საქართველოს ეროვნული არქივი

ცნობა რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის შესახებ

რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის შესახებ ცნობის ვადა და საფასური

განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში: 1-დან 3 წლამდე პერიოდი - 26 ლარი; 4-დან 10 წლამდე პერიოდი - 35 ლარი; 11-დან 20 წლამდე პერიოდი - 50 ლარი.  (მომზადების დრო დამოკიდებულია კონკრეტული შემთხვევის სირთულეზე).

ვის მივმართო არქივში დაცული დოკუმენტებიდან რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის შესახებ ცნობის მისაღებად?

არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლებს, საზოგადოებრივ ცენტრებს, ეროვნული არქივის ან/და საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობა;

რა შემთხვევაში შეიძლება დამჭირდეს არქივში დაცული დოკუმენტებიდან რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის შესახებ ცნობების გამოთხოვა?

ცნობა დაგეხმარებათ დაადგინოთ რაიონების, ქუჩების ძველი დასახელებები.

რა ტიპის ინფორმაციაა დაცული საქართველოს ეროვნულ არქივში რაიონის, ქუჩის სახელწოდების შეცვლის საკითხზე?

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია შემდეგი ტიპის ინფორმაცია: 1921 - 2008 წწ. სახელისუფლო ორგანოების გადაწყვეტილებები რაიონების, ქუჩების სახელის მინიჭებისა და შეცვლის შესახებ.