ტფილისის მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოება - საქართველოს ეროვნული არქივი

ტფილისის მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოება

საქართველოში ფოტოგრაფიას მდიდარი ისტორია აქვს. ამაზე მეტყველებს ჯერ კიდევ 1893-1906 წლებში თბილისში არსებული "ტფილისის მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოება". წარმოდგენილ წიგნშისწორედ ამ საზოგადოების ისტორია,წევრების არასრული სია, მათი საქმიანობის ანგარიშები, გამოფენები თუ სხვა ინფორმაციაა მოცემული. წიგნში მოცემული ფოტოები და ილუსტრაციები საქართველოს ეროვნულარქივსა და სხვადასხვა მუზეუმშია დაცული. შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადანინო ძანძავამ. ზომა: 22,4X20,1სმ. გვერდების რაოდენობა: 260გვ. ყდა: რბილი გარეკანი