ქუთაისის გუბერნიისა და მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლები - საქართველოს ეროვნული არქივი

ქუთაისის გუბერნიისა და მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლები