ქართული გვარსახელები იმერეთში XIX საუკუნის 40-იან წლებში - საქართველოს ეროვნული არქივი

ქართული გვარსახელები იმერეთში XIX საუკუნის 40-იან წლებში