ნიკოლოზ (კოლია) ჭუმბურიძე - საქართველოს ეროვნული არქივი

ნიკოლოზ (კოლია) ჭუმბურიძე