ხელრთვები. დამწერები - საქართველოს ეროვნული არქივი

ხელრთვები. დამწერები

კატალოგი აერთიანებს საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულXI-XVIII საუკუნეების ისტორიულ საბუთებზე დართულ ხელრთვებს, კერძოდ,სამეფო ოჯახის წევრების,კათალიკოსების, საერო და სასულიერო დიდმოხელეთა დამტკიცებას -ხელის ჩართვას ანუ ხელრთვას.ხელრთვის მეშვეობით საბუთებმა შემოგვინახა ქართველი მეფეების, კათალიკოსებისა და ისტორიული პირების ავტოგრაფები, მათ შორის: გიორგი II-ის, დავით აღმაშენებლის, თამარ მეფის, დავით სოსლანის, რუსუდან მეფის, დავით ულუს, დავით ნარინისა და სხვათა. კატალოგში შეტანილია 541 ხელრთვა. თითოეულ მათგანს საბუთის რაობა, თარიღი და მოკლე არქეოგრაფიული აღწერილობა ახლავს. რედაქტორ-შემდგენელი – მანანა ჭუმბურიძე ზომა 28.5X21 სმ. გვერდების რაოდენობა: 415 გვ. ყდა: მაგარი გარეკანი.