ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. (საქართველოს ეროვნული არქივის ხელნაწერთა ფონდი) III ტომი - საქართველოს ეროვნული არქივი

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. (საქართველოს ეროვნული არქივის ხელნაწერთა ფონდი) III ტომი

„ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის“ მესამე ტომი.წინამდებარე ტომში საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული მორიგი 100 ხელნაწერის აღწერილობა შევიდა. ხელნაწერთა ქრონოლოგიური ჩარჩო განისაზღვრა XVI-XX საუკუნეებით. ხელნაწერთა ძირითადი ნაწილი წმინდა ძმების - ვასილ და პოლიევქტოს კარბელაშვილების - პირადი კოლექციის ნაწილია და 1925-1928 წლებში მათ მიაწოდესეროვნულ არქივს. ხელნაწერთა აღწერილობები შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: ქეთევან ასათიანმა, სოფიო ებილაშვილმა,ვერა შენგელიამ და მანანა ჭუმბურიძემ. ზომა: 23X16,5 სმ. გვერდების რაოდენობა: 466 გვ. ყდა: რბილი გარეკანი