ისტორიის ფურცლები. ქუთაისის ცენტრალური არქივი - საქართველოს ეროვნული არქივი

ისტორიის ფურცლები. ქუთაისის ცენტრალური არქივი

გამოცემაში შესულია საქართველოს ეროვნული არქივის ქუთაისის ცენტრალურ არქივში დაცული მრავალფეროვანი დოკუმენტები: ფოტოები, ნახაზები, წერილობითი მასალა, რომელიც მე-18-20 საუკუნეებს მოიცავს. ზომა: 21X22 სმ. გვერდების რაოდენობა: 80 გვ. ყდა: რბილი გარეკანი