გვარსახელები XIX საუკუნის ქუთაისში - საქართველოს ეროვნული არქივი

გვარსახელები XIX საუკუნის ქუთაისში