გვარსახელები XIX საუკუნის ლეჩხუმში - საქართველოს ეროვნული არქივი

გვარსახელები XIX საუკუნის ლეჩხუმში