ჩვენი არქივი - ჩვენი საუნჯე - საქართველოს ეროვნული არქივი

ჩვენი არქივი - ჩვენი საუნჯე

გამოცემაში წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული არქივის ფონდებშიდაცული მრავალფეროვანი მასალა:ქართული თუ უცხოურიხელნაწერები,ისტორიული საბუთები, რუკები, აფიშები, მინიატურები, ავტოგრაფები, ფოტოები, პროექტები თუსხვა საარქივო დოკუმენტები. ზომა: 27X21 სმ. გვერდების რაოდენობა: 99 გვ. ყდა: რბილი გარეკანი