კონტაქტი - საქართველოს ეროვნული არქივი

კონტაქტი

მისამართი ვაჟა-ფშაველას გამზირი N1, თბილისი 0160, საქართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება (+995 32) 210 59 16 საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი (+995 32) 2290505 ელ. ფოსტა info@archives.gov.ge