ბიბლიოთეკის კატალოგი - საქართველოს ეროვნული არქივი

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ელექტრონული კატალოგი

ბაზაში ამჟამადაც მიმდინარეობს მონაცემების შეტანა.

მედიების შერჩევა ხორციელდება შემდეგი პრინციპით: ახალი გამოცემები, ხშირად მოთხოვნადი, მეცნიერებათა დარგები.

კატალოგიზაციის ძირითადი მიზანია სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების ძიების გამარტივება.

ძიება ხორციელდება ავტორის გვარის, სათაურის, თემატიკის, გამოცემის წლის მიხედვით.

დღეისათვის შეტანილია 8300 ერთეული, მათ შორს 297 კარტოგრაფიული გამოცემა.

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული ქართულენოვანი გაზეთები

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული ქართულენოვანი ჟურნალები