ადაპტირებული გვერდი - საქართველოს ეროვნული არქივი

ადაპტირებული გვერდი

საქართველოს ეროვნული არქივის საიტის ადაპტირებული გვერდის ხმოვანი ვერსიით სარგებლობისათვის საჭიროა თქვენს კომპიუტერში ჩაწერილი გქონდეთ სპეციალური პროგრამა - ხმოვანი N.V.D.A. ქართული სინთეზატორით.

პროგრამის ჩამოსატვირთად ეწვიეთ ბმულს:https://bit.ly/2Tofn8W

ადაპტირებული გვერდი